Pelastakaa Lasten iso kuva (visio)
Jokaisella lapsella on oikeus hyvään elämään, oikeus suojeluun ja huolenpitoon ja oikeus hyvään kehitykseen.
Upean visiomme innostamana keskitämme paikalllisen työmme lasten hyvän kehityksen ja kouluhyvinvoinnin vahvistamiseen.

Pelastakaa Lasten tehtävä (missio)
Tehtävänämme on kaikkialla maailmassa saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään ja siihen tapaan, miten lapsia kohdellaan.
Vaativa tehtävämme haastaa meitä jatkuvasti kehittämään vaikuttavia auttamistapoja. Arvosanat ylös -hankkeessa meillä on tähän hyvät mahdollisuudet Helsingissä.

Pelastakaa Lasten ”arvopaperi” on YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, jonka periaatteisiin myös Helsingin Pelastakaa Lasten työ ankkuroituu.