Pelastakaa Lasten iso kuva (visio)
Jokaisella lapsella on oikeus hyvään elämään, oikeus suojeluun ja huolenpitoon ja oikeus hyvään kehitykseen.

Järjestön upea visio linjaa yhdistyksemme toimintastrategian Helsingissä. Lasten oikeutta hyvää kehitykseen edistämme tukemalla lasten koulunkäyntiä ja oppimista.

Pelastakaa Lasten tehtävä (missio)
Tehtävänämme on saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään ja siihen tapaan, miten lapsia kohdellaan.
Järjestön vaativa tehtävä haastaa yhdistyksemme tukemaan lasten oppimista ja koulunkäyntiä niin, että todellisia parannuksia saadaan aikaan.

Missiomme innoittamana:
Oppimateriaalitukea on viimeisen 10 vuoden aikana saanut 50 vähävaraisen perheen lasta.He ovat saaneet lukion oppikirjat, kannettavat tietokoneet ja ammattikoulun puolella työasut ja -tarvikkeet. Olemme maksaneet myös yo-tutkintomaksuja ja koulumatkoja.
Tuki on annettu koulunkäynnin aikana, jotta parannus tuntuisi välittömästi arjessa (välitön parannus). Tuki on kestänyt tutkinnon suorittamiseen asti, jotta sen vaikutus olisi pysyvä (tutkinto = pysyvä parannus).
Nyt voimme jättää iloiset jäähyväiset oppimateriaalituelle. Emme tarvitse enää koohdennettuja lahjoituksia toiminnalle, sillä nykyiset keräysvarat kattavat hyvin tuen abiturienteille. He ovat viimeinen ikäryhmä, joita koulureformi ei koske.

Ensi vuonna jokainen lapsi Suomessa on uuden oppivelvollisuuslain piirissä. Oppimateriaalit ovat maksuttomia toisella asteella ja oppivelvollisuus on 18 ikävuoteen asti. Pelastakaa Lapset teki vahvaa vaikuttamistyötä tämän koulureformin puolesta (pysyvä parannus).

Vaikka oppimateriaalituki nyt päättyy, edistämme visiomme mukaisesti edelleen lasten hyvää kehitystä. Meillä on nyt mahdollisuus tukea lapsia jo peruskoulun puolella Arvosanat ylös -hankkeen avulla. Se on yhdistyksemme uusi ja upea toimintamalli saada aikaan välittömiä parannuksia lasten oppimiseen ja koulunkäyntiin. Hankkeesta on paljon tietoa sivustollamme.

Lahjoittajalupaus: Lahjoitukset, jotka jäävät yli oppimateriaalituesta, käytämme Arvosanat ylös -hankkeen järjestämisestä aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tavoitteenamme on mentoroinnin avulla tukea 300 helsinkiläisen lasten matikan oppimista.
Saimme STEA:n hankeavustuksen vuosille 2022 – 2024. Lisäksi tarvitsemme yksityisiltä yrityksiltä ja henkilöiltä lahjoituksia hankkeelle, jotta tavoite ylitetään tai ainakin saavutetaan. Lisää tietoja toiminnanjohtaja Marja Puhakalta, 044 988 1708.