Visiomme:
Pelastakaa Lasten päämääränä (visio) on:
Jokaisella lapsella on oikeus olemassaoloonsa, oikeus suojeluun, huolenpitoon ja hyvään kehitykseen.
Paikallisyhdistyksemme työ Helsingissä keskittyy tukemaan lapsen hyvää kehitystä.

Missiomme:
Pelastakaa Lasten tehtävänä (missio) on:
Saamme aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään ja kohteluun.
Paikallisyhdistyksemme tukee lasten koulunkäyntiä (oppimateriaalituki) ja oppimista (Arvosanat ylös -hanke) saadaksemme aikaan välittömiä ja mahdollisesti myös pysyviä parannuksia aikaan niiden lasten elämässä, jotka toiminnassamme tavoitamme.
Teemme työmme ja kohtelemme lapsia YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hengessä.
YK:n lapsen oikeuksien sopimus on yhdistyksemme arvopaperi.