Pelastakaa Lapset on puolustanut lasten ihmisoikeuksia jo yli 100 vuotta.
Eglantyne Jebb perusti Lontoossa Save the Children järjestön ja hänellä oli missio (tehtävä) laatia Lapsen ihmisoikeuksien julistus, mikä hyväksyttiinkin Kansianliitossa 1924. Geneven julistus on pohjana nykyiselle YK:n lapsen oikeuksien sopimukselle.

Pelastakaa Lasten ”arvopaperi” (arvot):
Toimintamme ankkuroituu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen.

Pelastakaa Lasten päämääränä (visio):
Jokaisella lapsella on oikeus hyvään elämään, oikeus suojeluun ja huolenpitoon ja oikeus hyvään kehitykseen.

Pelastakaa Lasten tehtävä (missio):
Tehtävänämme on saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään ja myöskkin tapaan, miten lapsia kohdellaan.

Pelastakaa Lasten arvot, visio ja missio ovat Arvosanat ylös -hankkeemme ytimessä: Jokaisella lapsella on oikeus hyvään kehitykseen.
Autamme lapsia pärjäämään koulussa erityisesti matikan oppimisessa.