Kummin avulla ylioppilas- tai ammatillinen perustutkinto

Kummiksi voi ryhtyä lukiolaiselle tai ammattikoululaiselle. Kummina voi olla yksityinen henkilö, kaveriporukka, yhteisö tai yritys. Kummimaksu on 700 euroa lukuvuosi.
Uuden lukuvuoden alkaessa tilanne tarkistetaan kummisuhteen osapuolilta. Jos kummi on valmis jatkamaan ja avun tarve nuorella on edelleen suuri, kummisuhde voi jatkua tutkinnon suorittamiseen asti.

Miten kummimaksu käytetään
Kummimaksulla hankitaan pakolliset oppikirjat ja tarpeen ja harkinnan mukaan myös kannettava tietokone. Lisäksi kummimaksua voidaan käyttää myös koulumatkoihin ja tutkintomaksuihin.

Kaikki maksut hoidetaan yhdistyksen kautta avustuksen käytön seurannan vuoksi. 

Kummiraportti
Kummi saa jokaisen lukuvuoden päättyessä raportin. Raportissa on katsaus avustuksen käytöstä ja opintojen etenemisestä.

Avunsaajat
Helsingin Pelastakaa Lapset valitsee tuensaajat hakemusten ja haastattelujen perusteella. Etusijalla ovat perheet, joissa köyhyyden lisäksi on sairauden tai vamman vuoksi erityisiä arjen haasteita.

Kummisuhde

Kummi saa tiedot perheen tilanteesta, mutta yksityisyyden suojan vuoksi ei henkilötietoja. Myöskään tuen saajalle ei anneta kummin henkilötietoja.

Lisää tietoja toiminnanjohtaja Marja Puhakalta, helsinki@pelastakaalapset.net, puhelin 044 988 1708.

Kummimaksut

Kummimaksu 700 euroa suoritetaan Helsingin Pelastakaa Lapset ry:n pankkitilille
FI02 4405 0010 3547 05 Nooa Säästöpankki
viite 10058