Eväitä Elämälle -ohjelmalla tuetaan syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Oppimateriaalituki

Toisen asteen oppimateriaalien maksuttomuuden ulkopuolella ovat vain 3. vuoden opiskelijat, joilla opinnot ovat jo loppusuoralla.
Vielä on mahdollista hakea yhdistykseltämme avustusta viimeisiin kurssikirjoihin, tutkintomaksuihin ja koulumatkoihin. Vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää sähköpostiimme: helsinki@pelastakaalapset.net. Lisää tietoja antaa Marja Puhakka, puhelin 044 988 1708.

Harrastustuki

Helsinkiläiset voivat hakea lasten harrastusmaksuihin avustusta Pelastakaa Lapset ry:n keskustoimistolta. Avustuksia myönnetään kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun lapsen osallistuminen harrastukseen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi uhattuna. Tukea myönnetään pääsääntöisesti maksuihin, jotka muodostuvat jatkuvasta ja säännöllisestä harrastuksesta.

Tukea myönnetään syys- ja kevätkaudelle 2022-2023. Harrastustuen hakuaika on 12.9-10.10.2022. Hakuajan jälkeen Pelastakaa Lapset ry:n keskustoimisto ei ota vastaan hakemuksia.

Harrastustukihakemukset lähetetään sähköpostiin: harrastustuki@pelastakaalapset.fi

Voitte lähettää hakemuksen tietoturvallisesti Pelastakaa Lapset ry:lle alla olevan linkin kautta:

Lähetä salattua sähköpostia • Pelastakaa Lapset ry