Mediatiedote
21.11.2022
Ilo auttaa lapsia
Koronan vuoksi pitkään jatkunut etäopiskelu on aiheuttanut paljon oppimisvajetta eri oppiaineissa. Pelastakaa Lasten Helsingin paikallisyhdistys tukee lasten matematiikan oppimista vapaaehtoistyöhön perustuvan mentoritoiminnan avulla. Yhdistys aloitti Helsingissä kolmevuotisen Arvosanat ylös -hankkeen tänä vuonna.

“Matikan tunti ei enää ahdista” kommentoi yläkoululainen mentoroinnin vaikutuksia. “Mentorilta voi ja kehtaa kysyä kaikessa rauhassa itselleen vaikeat matikan asiat, mitkä koulussa oppitunnilla on mennyt ohi.”

Paikallisyhdistyksessä on mentoreina jo 30 korkeakouluopiskelijaa. He antavat etäyhteydellä matematiikan tunteja yläkoululaisille Helsingissä. Etusija on vähävaraisten perheiden lapsilla, joilla ei ole muuten mahdollisuutta saada yksilöllisiä tukea parantaakseen heikkoa matematiikan osaamistaan.

”Olemme saaneet paljon hyvää palautetta vapaaehtoistyöstämme. Opiskelijat haluavat auttaa, ja kymmenet oppilaat ovat voineet kohentaa osaamistaan ja kokea oivaltavan oppimisen iloa. Asialla on yllättävän suuri merkitys myös lapsen kouluhyvinvointiin” sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Petri Matero.

Painotamme, että toiminta ei kevennä koulujen velvollisuutta järjestää oppilaille tukiopetusta. Päinvastoin, kouluihin pitää saada lisää resursseja, jotta oppimisvaje saadaan kurottua umpeen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Liity Helsingin Pelastakaa Lasten jäseneksi. Se on reilu kannanotto lasten ihmisoikeuksien puolesta.
Vuonna 2023 jäsenmaksumme on 29 € ja nuoret (alle 29 v.) 10 €.
Keräämme jäsenyyteen liittyvät tiedot yhdistyksemme jäsenrekisteriin, jota ylläpitää Pelastakaa Lasten keskusjärjestö.
Lisätietoja rekisteristä ja rekisteröidyn oikeudet: Pelastakaa Lasten asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Helsingin Pelastakaa Lapset ry voi ottaa vastaan testamentteja ja muita lahjoituksia. Kaikki lahjoitukset käytetään mentoritoimintaan, jonka avulla tuemme lasten kouluhyvinvointia.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kevätkokous maaliskuussa vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille kuultuaan lausunnon toiminnantarkastajalta, jolla ei ollut huomautettavaa yhdistyksen hallinnosta eikä varojen hoidosta. Tilikauden ylijäämä oli 4 468 euroa.
Yhdistys on valtakunnallisen Pelastakaa Lapset ry:n jäsenyhdistys ja noudattaa hallinnossaan keskusjärjestön laatimia paikallisyhdistyksen sääntöjä.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Oppimateriaalituki loppusuoralla
Yhdistyksemme oppimateriaalitukea saa kevätlukukaudella 2023 vielä 10 abiturienttia, jotka eivät ole maksuttoman toisen asteen piirissä. Nykyiset keräysvaramme kattavat heidän oppikirjansa, yo-tutkintomaksunsa ja koulumatkansa.
Emme tarvitse enää lahjoituksia oppimateriaaleihin, sillä maksuton toinen aste tavoittaa kaikki lapset syyslukukauden alkaessa. Maksuttomuus ei koske aikuisopiskelijoita.
Pelastakaa Lapset teki vahvaa vaikuttamistyötä maksuttoman toisen asteen puolesta 2017 ja 2018 mm. käynnistämällä kansalaisaloitteen, jonka allekirjoitti yli 53 000 kansalaista. Oppivelvollisuuslaki uudistettiin 2020 joulukuussa.