Kansainvälinen Pelastakaa Lapset on tehnyt lasten ihmisoikeuksien puolesta työtä jo 100 vuotta. Järjestön visio on se, että jokaisella lapsella on oikeus olemassaoloonsa, oikeus suojeluun, huolenpitoon ja hyvään kehitykseen. Hyvän kehityksen edistämiseksi järjestön toimintastrategiassa painotetaan jokaisen lapsen oikeutta oppimiseen.

Arvosanat ylös -hankkeessa mentoroinnin periaatteella vahvistamme helsinkiläislasten oikeutta oppimiseen. Mentoritunnit keskittyvät matematiikkaan, koska etäopiskelun aikana moni lapsi jäi jälkeen tässä vaikeassa oppiaineessa.

Haemme Arvosanat ylös -hankkeelle päällikköä, jonka ydintehtävä on
– rekrytoida korkeakouluopiskelijoita vapaaehtoisiksi mentoreiksi
– markkinoida matikan mentoritunnit yläasteen ja lukion oppilaille
– muodostaa ja tukea mentorisuhteita.
Jos
– lapsen oikeus oppia on arvomaailmassasi
– markkinoit vetovoimaisesti lasten ja nuorten maailmassa
– päivität vaivatta viestit digimaailmaan
– hankehallinnointi on tuttua
olet vahvoilla päälliköksi hankkeellemme, joka päättyy vuoden 2024 lopussa nykyisellä STEA:n rahoituksella.
Tarjoamme sinulle
– merkityksellisen ja itsenäisen työn
– joustavat työajat
Lisää tietoja hankepäällikön tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Marja Puhakka,
044 988 1708; helsinki@pelastakaalapset.net
Lähetä hakemuksesi palkkatoivomuksen kera os. helsinki@pelastakaalapset.net 6.7..2022 mennessä.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vuosi 2021
Helsingin Pelastakaa Lasten sääntömääräinen kevätkokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille kuultuaan lausunnon toiminnantarkastajalta, jolla ei ollut huomautettavaa yhdistyksen hallinnosta eikä varojen hoidosta.
Vuonna 2021 tukeamme sai yhteensä 60 lasta ja nuorta. Tukemme sisältää mm. lukion oppikirjoja, kannettavia tietokoneita, harrastusten kausimaksuja ja matematiikan mentoritunteja.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Liity Helsingin Pelastakaa Lasten jäseneksi. Se on reilu kannanotto lasten ihmisoikeuksien puolesta.
Vuonna 2022 jäsenmaksumme on 29 € ja nuoret (alle 29 v.) 10 €.
Keräämme jäsenyyteen liittyvät tiedot yhdistyksemme jäsenrekisteriin, jota ylläpidetään Pelastakaa Lapset ry:n keskusjärjestössä.
Lisätietoja rekisteristä ja rekisteröidyn oikeudet: Pelastakaa Lasten asiakasrekisterin tietosuojaseloste.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Helsingin Pelastakaa Lapset ry voi ottaa vastaan testamentteja ja muita lahjoituksia.
Yhdistys on valtakunnallisen Pelastakaa Lapset ry:n jäsenyhdistys ja noudattaa hallinnossaan järjestön sääntöjä. Yhdistys toteuttaa Kansainvälisen Pelastakaa Lasten globaalia toimintastrategiaa Helsingissä painottaen toimintansa lasten oppimisen edistämiseen Arvosanat ylös -hankkeen ja oppimateriaalituen avulla.