Lapsen oikeuksien päivänä:
Kaikilla lapsilla on oikeus hyvään lapsuuteen ja tulevaisuuteen
Helsingin Pelastakaa Lapset on huolestunut niistä lapsista, jotka eivät saa osakseen riittävää huolenpitoa eivätkä hyvää kohtelua. Nämä lapset ovat tulleet nyt ikävällä tavalla näkyviksi Helsingin katukuvassa ja mediassa.

Haluamme muistuttaa, että Suomi on ratifioinut YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen. Sopimuksen ytimessä on jokaisen lapsen oikeus erityiseen suojeluun, huolenpitoon ja hyvään kohteluun. Sopimuksen ensimmäisessä artiklassa määritellään lapsiksi kaikki alle 18-vuotiaat ihmiset.

Sopimus ei ole julistus, vaan se on sitova sopimus. Erityisesti se sitoo sekä valtion että kuntien päättäjiä ja viranhaltijoita, mutta Lapsen oikeuksien sopimuksen sisältö on myös hyvä eettinen ohje kansalaisille, lasten vanhemmille ja lapsille itselleen. Tällä hetkellä näyttää ikävästi siltä, ettei esimerkiksi lasten mielenterveyspalvelut ja muu kriisiapu ole riittävästi mitoitettu pääkaupunkiseudulla, eikä lasten oikeudet niiltä osin toteudu.

Perjantaina 20. marraskuuta on Lapsen oikeuksien päivä. Suosittelemme sopimukseen perehtymistä tai ainakin sen lukua niin kotona ja koulussa kuin myös kaupungin virastoissa ja palveluyksiköissä. 

20.11.2020
Helsingin Pelastakaa Lapset ry 
Petri Matero, puheenjohtaja
Marja Puhakka, toiminnanjohtaja

————————

Helsingin Pelastakaa Lasten kevätkokous myönsi vastuuvapauden vuoden 2019 hallitukselle kuultuaan toiminnantarkastajien lausunnon yhdistyksen hallinnoinnista ja varojen hoidosta.

Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2021 on 29 euroa varsinaiset jäsenet ja 10 euroa nuorisojäsenet (alle 29 v.).

Vuonna 2021 puheenjohtajana jatkaa Petri Matero ja hallituksen varsinaisia jäseniä ovat Sirpa Luukkonen, Mirja Makkonen, Heli Rita ja Johanna Mäkinen. Varajäseniä ovat Ritva Aumo, Laura Varjokari, Anita Vihervaara ja Jani Leino. Toiminnantarkastajana on Eva Kurman-Munck.
Toiminnanjohtaja Marja Puhakka on ensisijainen yhteyshenkilö yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa.
Yhteystiedot: puhelin 044 988 1708; helsinki@pelastakaalapset.net

Pidetään yhteyttä

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Koulunkäynti turvattava toisen asteen aloittajille

Helsingin Pelastakaa Lapset ry vetoaa Helsingin päättäjiin, että kaupunki jatkaa maksuttoman toisen asteen kokeilua. Olisi yhteiskunnan kannalta kestävää varmistaa toisella asteella opintojaan jatkavien nuorten matka ilman pysähdystä sosiaalipalveluiden asiakkaaksi.

Koronan aiheuttama poikkeustila ja lomautukset ovat iskeneet köyhiin perheisiin lujasti. Tulevan syksyn noin tuhannen euron investoinnit tietokoneisiin, oppimateriaaleihin ja joissain ammateissa tarvittaviin työasuihin ovat monille jo ruokamenojen kanssa painiville perheille mahdoton yhtälö. Vaikka rahareikiä on tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aiemmin, on budjetointi lasten koulunkäyntiin kansantaloudellisesti viisasta yhteiskuntamme tulevaisuutta ajatellen.

Helsingin Pelastakaa Lapset ry 
Petri Matero, puheenjohtaja 
Marja Puhakka, toiminnanjohtaja 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Olemme saaneet lahjoituksia Eväitä elämälle -ohjelmaan:
Odd Fellow Lastenrahastosäätiön lahjoitus 4 000 euroa. Lahjoituksella tuemme lasten koulunkäyntiä.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Arvo Guitars -kitaran
nettihuutokaupan tuotto 1 410 euroa. Lahjoituksella tuemme lasten taideharrastuksia.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Urheiluopistosäätiön apuraha 3 300 euroa. Apurahalla tuemme lasten liikuntaharrastuksia.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Nooa Säästöpankin Hyviä tekoja -palkinto 1 000 euroa. Palkintorahoilla tuemme lasten koulunkäyntiä.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Linnea Tuuliaisen rahaston apuraha 2 000 euroa. Apurahalla tuemme lasten koulunkäyntiä.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Helsingin Pelastakaa Lapset voi ottaa vastaan testamentteja ja muita lahjoituksia. Yhdistyksen yleis- ja taloushallinnon tarkastaa vuosittain toiminnantarkastaja. Myös Pelastakaa Lasten keskusjärjestöllä on oikeus tarkistaa jäsenyhdistystensä hallintoon ja toimintaan liittyvien asioiden hoito.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Pelastakaa Lapset on mielipidekyselyn mukaan luotettava suomalainen avustusjärjestö.
Viestintätoimisto Tekirin luottamuspuntarissa luotettavin suomalainen organisaatio oli Fazer, toisena Yliopiston apteekki ja kolmantena Pelastakaa Lapset ry.
Luottamuspuntari julkaistiin keväällä 2017.