Kutsu syyskokoukseen
Yhdistyksen hallitus kutsuu jäsenet syyskokoukseen, joka on koolla tiistaina 1. marraskuuta kello 18.00 Arabia 135 -talolla, Hämeentie 135. Kokoukseen voi osallistua myös teams-yhteydellä.
Esityslistalla ovat:
– Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2023,
– Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vv. 2023-2024 ja varajäsenet vuodelle 2023.
Hallituksen tehtävänä on toimintasuunnitelman toimeenpano vahvistetun.
-Valitaan toiminnantarkastaja tarkastamaan vuoden 2023 talous ja hallinto.

Helsingisssä 8. syyskuuta 2022
Helsingin Pelastakaa Lapset ry:n hallitus

Vuosi 2021
Helsingin Pelastakaa Lasten kevätkokous maaliskuussa vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille kuultuaan lausunnon toiminnantarkastajalta, jolla ei ollut huomautettavaa yhdistyksen hallinnosta eikä varojen hoidosta.
Tukea sai 60 helsinkiläistä lasta ja nuorta. Tuki sisälsi lukion oppikirjoja, kannettavia tietokoneita ja harrastusten kausimaksuja. Järjestimme matematiikan mentoritunteja vähväraisten perheiden lapsille ja nuorille.
Toimintamme edisti järjestön upeaa visiota ja toimintastrategiaa ts. jokaisen lapsen oikeutta hyvään kehitykseen oppimisen avulla.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Liity Helsingin Pelastakaa Lasten jäseneksi. Se on reilu kannanotto lasten ihmisoikeuksien puolesta.
Vuonna 2022 jäsenmaksumme on 29 € ja nuoret (alle 29 v.) 10 €.
Keräämme jäsenyyteen liittyvät tiedot yhdistyksemme jäsenrekisteriin, jota ylläpitää Pelastakaa Lasten keskusjärjestö.
Lisätietoja rekisteristä ja rekisteröidyn oikeudet: Pelastakaa Lasten asiakasrekisterin tietosuojaseloste.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Helsingin Pelastakaa Lapset ry voi ottaa vastaan testamentteja ja muita lahjoituksia.
Yhdistys on valtakunnallisen Pelastakaa Lapset ry:n jäsenyhdistys ja noudattaa hallinnossaan järjestön sääntöjä. Yhdistys toteuttaa Kansainvälisen Pelastakaa Lasten globaalia toimintastrategiaa Helsingissä painottaen toimintansa lasten oppimisen edistämiseen Arvosanat ylös -hankkeen ja oppimateriaalituen avulla.