Helsingin Pelastakaa Lapset ry

Matikan arvosana ylös

Sinä, joka olet yläasteella tai lukiossa ja kannat huolta matikan oppimisesta, voit saada mentorin, joka antaa sinulle yksityisopetusta. Mentoritunti on kerran viikossa etäyhteydellä ja ja tarvittaessa saat lainaan kannettavan koneen. Tunnit pyritään ajoittamaan samalle jaksolle, kun sinulla on koulussa matikan kurssi.

Mentoritunnit ovat maksuttomia ja ne on suunnattu vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille Helsingissä.

Sinulla on nyt loistava mahdollisuus kohentaa matikan osaamistasi. Älä siis aikaile, vaan pyydä huoltajaasi lähettämään yhteydenottopyyntö tästä samantien meille, niin kerromme sinulle toiminnasta lisää.

Palautetta oppilailta:
”Matikan tunti ei enää ahdista.”
”Hyvä oli, kun mentorilta kehtasi kysyä matikan juttuja, jotka hän rauhallisesti selitti niin, että ymmärsin. Suosittelen!”

Pyydä mentoria

Tunti viikossa vaikuttavaa vapaaehtoistyötä kotisohvalta

Sinä, joka olet korkeakouluopiskelija ja sinulla on matematiikka hyvin hallussa, ryhdy mentoriksi teini-ikäiselle nuorelle.
Sitoudut kuuden viikon jaksolle, ja tehtävänäsi on antaa matikan yksityisopetusta tunti viikossa etäyhteydellä. Mentoritunnin voit sovitella oppilaasi kanssa omien aikataulujesi mukaan. Mentoritunnilla paneudutaan vain matikan ongelmiin ja haetaan oivaltavia oppimisen kokemuksia.
Lasten turvallisuuden varmistamiseksi pyydämme vapaaehtoisilta rikostaustaotteen (laki 148/2014).

Hyvän tekeminen kannattaa! Älä siis aikaile, vaan lähetä yhteydenottopyyntö tästä samantien meille, niin kerromme sinulle toiminnasta lisää.

Mentoreiltamme saatua palautetta:”Yllättävän vähällä panostuksella on jo saatu parannusta aikaan”
”Tunti viikossa merkityksellistä vapaaehtoistyötä – tätähän on ilo tehdä.”

Ilmoittaudu mentoriksi

Lapset ja kriisitilanne

Aikuisen on tärkeä seurata, kuinka lapsi reagoi kriisiin ja siitä kertovaan mediatulvaan. On tärkeä kuunnella lapsen kysymyksiä ja antaa niihin rehellisiä vastauksia ja lohduttaa. Lapsen kanssa voi myös miettiä, onko jotain, mitä voisi yhdessä tehdä auttaakseen hädässä olevia. Lapsi ja nuori tarvitsee läsnäoloasi todennäköisesti enemmän kuin normaalisti. Varaudu olemaan lapsen tai nuoren saatavilla – aidosti.

Jos lapsi tai nuori haluaa puhua mieltä järkyttäneestä tapahtumasta, auta häntä löytämään sanat, jos hän ei itse osaa tai pysty puhumaan asiasta. Kerro, että kaikki tunteet ovat sallittuja, ja että on normaalia reagoida voimakkaastikin silloin, kun kokee oman tai muiden turvallisuuden uhatuksi. Suojele lasta ja nuorta liialliselta mediatulvalta.Vahvista lapsen ja nuoren turvallisuuden tunnetta kertomalla, että hänen mieltä järkyttävät tapahtumat ovat harvinaisia ja että olet hänen tukenaan. Huolehdi myös itsestäsi ja pidä kiinni arkirutiineista.

Huolehdi siitä, että arkirutiinit eivät rikkoudu ja että lapsi ja nuori syö, nukkuu ja liikkuu riittävästi. Rutiinit tuovat turvaa. Jos lapsen tai nuoren oireilu on rajua tai pahenee niin, ettei hän pysty nukkumaan tai käymään koulua, kannattaa hakea ulkopuolista apua esimerkiksi sosiaali- ja kriisipäivystyksestä tai kouluterveydenhuollosta.

Liity jäseneksi

Liity jäseneksi

Arvosanat ylös -hanke

Kolmevuotinen Arvosanat ylös -hankkeemme auttaa lapsia pärjäämään koulussa erityisesti matematiikan opiskelussa. Pelastakaa Lasten läpimurtotavoitteena on parantaa lasten oppimista, ja hyvä koulutus on myös yksi YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 ohjelmista.
Pelastakaa Lapset on tehnyt lasten hyväksi jo 100 vuotta vapaaehtoistyötä, johon tämäkin hanke nojaa vahvasti.

Lapsilla on huoli koulussa pärjäämisestään
Keväällä 2020, kun koronaepidemian vuoksi oli siirrytty etäopiskeluun, Pelastakaa Lapset teki kyselyn, johon vastasi yli 3 000 koululaista eri puolelta maata. Peräti 75 % Lapsen ääni -kyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista tunsi huolta, sillä opinnoissa pärjääminen oli vaikeutunut tai heikentynyt etäopiskelun vuoksi. Lasten huoli on aiheellinen ja ymmärrettävä, sillä myös opettajat ja tutkijat ovat havainneet, että osaamisvajetta eri oppiaineissa on syntynyt hämmästyttävän paljon etäopiskelun aikana.

Hyvä koulutus kestävän kehityksen ytimessä ja
Pelastakaa Lasten strategiassa

Kansainvälinen Pelastakaa Lapset on linjannut globaalissa strategiassaan lasten oppimisen ja koulutuksen tukemisen järjestön keskeiseksi toiminnaksi. Läpimurtotavoitteenamme onkin parantaa lasten luku- ja laskutaitoa vuoteen 2030 mennessä kaikkialla maailmassa. Helsingissä työmme keskiössä on lasten laskutaidon parantaminen.
YK:n kestävän kehityksen globaalissa ohjelmassa Agenda 2030:ssa nostetaan esiin koulutuksen merkitys (4. Hyvä koulutus) ”Jokaisen tulee saada kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat maailmankansalaisen tiedot ja taidot.”. Helsingin Pelastakaa Lasten työ ankkuroituu vahvasti YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja luonnollisesti myös YK:n kestävän kehityksen ohjelmaan.

Vapaaehtoistyön uusi eetos
Pelastakaa Lapset on tehnyt Suomessa jo 100 vuotta lasten hyväksi vapaaehtoistyötä. Myös Arvosanat ylös -hankkeemme nojaa vapaaehtoisten auttamishaluun. Hankkessamme korkeakouluopiskelijat antavat mentoroinnin periaatteella matematiikan yksityistunteja yläkoululaisille ja lukiolaisille. Mentorointi on lyhytaikaista ja tarkkarajaista mutta samalla efektiivistä ja konkreettista apua vähävaraisten perheiden lapsille, jotka haluavat oppia matikkaa ja pärjätä muutenkin koulutyössään.

Lisää tietoja: Hankepäällikkö Saara Moyal, 040 128 0208; saara.moyal@pelastakaalapset.net

Lue lisää

Ota yhteyttä meihin

Toiminnanjohtaja Marja Puhakka
044 988 1708; helsinki@pelastakaalapset.net

Arvosanat ylös -hanke
Hankepäällikkö Saara Moyal
040 128 0208; saara.moyal@pelastakaalapset.net

Facebook: Helsingin Pelastakaa Lapset ry

Lastensuojelun palvelut

Sinua palvelee Pelastakaa Lapset ry:n Etelä-Suomen aluetoimisto näissä asioissa:

adoptiot (neuvonta ja jälkipalvelu), lastensuojelun sijais- ja avohuoltopalvelut, lomakoti-, tukiperhe-, sporttikummi- ja tukihenkilötoiminta

Puh. 010 843 5000

Yhdistyksemme on Pelastakaa Lapset ry:n jäsenyhdistys

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja eri uskontokuntiin sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, miten lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään.

Vieraile keskusjärjestön sivulla