Helsingin Pelastakaa Lapset ry

Matikan arvosana ylös

Oletko yläkouluikäinen nuori ja olet huolissasi matikan oppimisestasi? Jos matikan arvosanasi on alle 7, voit hakea mukaan Arvosanat ylös -hankkeen mentoritunneille. Mentoritunti on kerran viikossa etäyhteydellä ja mentorina toimii korkeakouluopiskelija. Häneltä on helppo kysyä matikan asiat, jotka oppitunnilla eivät ole kunnolla selvinneet.
Oppilas voi saada kuusi mentorituntia, jotka ovat maksuttomia vähävaraisten perheiden lapsille. Mentoroinnin ajaksi on mahdollisuus saada lainaan tabletti-kone.

Tämä on loistava mahdollisuus kuroa umpeen etäopiskelun aikana syntynyttä tai syventynyttä matikan osaamisen ja oppimisen vajetta. Huoltajasi voi laittaa yhteydenottopyynnön tästä, niin kerromme toiminnasta lisää.

Palautetta:
“Motivaatio parantui ja syntyi lumipalloefekti, kun poika hoksasi muutaman mentoritunnin jälkeen, että opiskella voi vähän koulupäivän jälkeenkin. Hän odottaa jo, että saa vielä muutaman mentoritunnin seuraavalla jaksolla, jolloin on matikkaa.” yläkoululaisen äiti.
Lisää tietoja antaa
Hankepäällikkö Konsta Ojamaa; 040 128 0208, konsta.ojamaa@pelastakaalapset.net

Pyydä mentoria

Tunti viikossa vaikuttavaa vapaaehtoistyötä kotisohvalta

Sinä, joka olet korkeakouluopiskelija ja sinulla on matematiikka hyvin hallussa, ryhdy mentoriksi teini-ikäiselle nuorelle.
Sitoudut kuuden viikon jaksolle, ja tehtävänäsi on antaa matikan yksityisopetusta tunti viikossa etäyhteydellä. Mentoritunnin voit sovitella oppilaasi kanssa omien aikataulujesi mukaan. Mentoritunnilla paneudutaan vain matikan ongelmiin ja haetaan oivaltavia oppimisen kokemuksia.
Lasten turvallisuuden varmistamiseksi pyydämme vapaaehtoisilta rikostaustaotteen (laki 148/2014).

Hyvän tekeminen kannattaa! Älä siis aikaile, vaan lähetä yhteydenottopyyntö tästä samantien meille, niin kerromme sinulle toiminnasta lisää.

Palautetta mentoreiltamme:
”Yllättävän vähällä panostuksella on jo saatu parannusta aikaan.”
”Tunti viikossa – tätähän on ilo tehdä.”
Lisää tietoja antaa
Hankepäällikkö Konsta Ojamaa; 040 128 0208, konsta.ojamaa@pelastakaalapset.net

Ilmoittaudu mentoriksi

Jokaisella lapsella on oikeus oppimisen iloon

Arvosanat ylös -hanke
Lasten huoli koulussa pärjäämisestään antoi sysäyksen Arvosanat ylös -hankkeellemme. Pelastakaa Lapset teki vuonna 2020 Lapsen ääni -kyselyn, johon vastasi yli 3 000 koululaista eri puolelta maata. Peräti 75 % kyselyyn vastanneista tunsi huolta, koska opinnoissa pärjääminen oli vaikeutunut tai heikentynyt etäopiskelun aikana. Lasten huoli oli ja on edelleen aiheellinen ja ymmärrettävä. Opettajat ja tutkijat ovat havainneet, että osaamisvajetta eri oppiaineissa on syntynyt hämmästyttävän paljon koronavuosina järjestetyn etäopiskelun aikana.

Ilo oppia ja kouluhyvinvointia 
“Matikan tunti ei enää ahdista” kommentoi hankkeessamme mukana ollut yläkoululainen, joka sai mentoriltaan yksilöllistä tukea matematiikan oppimiseen. Mentoritunti on kerran viikossa etäyhteydellä kuuden viikon mittaisella jaksolla.
Mentoreinamme ovat korkeakouluopiskelijat, jotka antavat matikantunteja yläasteen oppilaille ja toisen asteen aloittajille Helsingissä. Tuki on lyhytaikaista mutta efektiivistä. “Fiksu tapa auttaa, ehdottomasti mukana” kommentoi 2. vuoden fysiikan opiskelija Aalto-yliopistosta.

Hyvä koulutus kestävän kehityksen ytimessä ja Pelastakaa Lasten strategiassa
Kansainvälinen Pelastakaa Lapset on linjannut globaalissa strategiassaan lasten oppimisen ja koulunkäynnin tukemisen keskeiseksi toiminnakseen. Läpimurtotavoitteenamme on parantaa lasten luku- ja laskutaitoa kaikkialla maailmassa.
Myös YK:n kestävän kehityksen globaalissa Agenda 2030 ohjelmassa nostetaan esiin koulutuksen merkitys (4. Hyvä koulutus): ”Jokaisen tulee saada kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat maailmankansalaisen tiedot ja taidot.”
Helsingin Pelastakaa Lapset ankkuroi työnsä Pelastakaa Lasten strategiaan, YK:n kestävän kehityksen ohjelmaan ja lapsen oikeuksien sopimukseen. Jokaisella lapsella on oikeus oppimisen iloon ja kouluhyvinvointiin.

Arvosanat ylös -hanke toteutetaan vv. 2022 – 2024 ja sen päärahoittaja on STEA.
Lisää tietoja antaa
Toiminnanjohtaja Marja Puhakka, 044 988 1708; helsinki@pelastakaalapset.net

Liity jäseneksi

Jäsenyys Pelastakaa Lasten Helsingin paikallisyhdistyksessä on reilu kannanotto Stadin ja maailman lasten ihmisoikeuksien puolesta. Mukaan vaan!

Liity jäseneksi

Lapset ja kriisitilanne

Aikuisen on tärkeä seurata, kuinka lapsi reagoi kriisiin ja siitä kertovaan mediatulvaan. On tärkeä kuunnella lapsen kysymyksiä ja antaa niihin rehellisiä vastauksia ja lohduttaa. Lapsen kanssa voi myös miettiä, onko jotain, mitä voisi yhdessä tehdä auttaakseen hädässä olevia. Lapsi ja nuori tarvitsee läsnäoloasi todennäköisesti enemmän kuin normaalisti. Varaudu olemaan lapsen tai nuoren saatavilla – aidosti.

Jos lapsi tai nuori haluaa puhua mieltä järkyttäneestä tapahtumasta, auta häntä löytämään sanat, jos hän ei itse osaa tai pysty puhumaan asiasta. Kerro, että kaikki tunteet ovat sallittuja, ja että on normaalia reagoida voimakkaastikin silloin, kun kokee oman tai muiden turvallisuuden uhatuksi. Suojele lasta ja nuorta liialliselta mediatulvalta.Vahvista lapsen ja nuoren turvallisuuden tunnetta kertomalla, että hänen mieltä järkyttävät tapahtumat ovat harvinaisia ja että olet hänen tukenaan. Huolehdi myös itsestäsi ja pidä kiinni arkirutiineista.

Huolehdi siitä, että arkirutiinit eivät rikkoudu ja että lapsi ja nuori syö, nukkuu ja liikkuu riittävästi. Rutiinit tuovat turvaa. Jos lapsen tai nuoren oireilu on rajua tai pahenee niin, ettei hän pysty nukkumaan tai käymään koulua, kannattaa hakea ulkopuolista apua esimerkiksi sosiaali- ja kriisipäivystyksestä tai kouluterveydenhuollosta.

Ota yhteyttä

Kun haluat lisää tietoa matikan mentoritunneista, ota yhteys
Hankepäällikkö Konsta Ojamaa
040 128 0208, konsta.ojamaa@pelastakaalapset.net

Kun haluat tukea toimintamme, ota yhteys
Toiminnanjohtaja Marja Puhakka
044 988 1708; helsinki@pelastakaalapset.net

Pidetään yhteyttä!
Facebook: Helsingin Pelastakaa Lapset ry

Ota yhteyttä

Kun haluat lisää tietoa:
– kotimaan ja kansainvälisiin adoptioihin liittyvistä palveluista
– lastensuojelun sijais- ja avohuoltoon liittyvistä palveluista
– lomakoti-, tukiperhe-, sporttikummi- ja tukihenkilötoimintaan liittyvistä palveluista

Pelastakaa Lasten Etelä-Suomen aluetoimisto
puhelin 010 843 5000

Yhdistyksemme on Pelastakaa Lapset ry:n jäsenyhdistys

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja eri uskontokuntiin sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, miten lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään.

Vieraile keskusjärjestön sivulla