Helsingin Pelastakaa Lapset ry

Hyvä Suomi - oppivelvollisuus 18 ikävuoteen asti

Eduskunta hyväksyi uuden oppivelvollisuuslain 15. joulukuuta 2020. Jokainen lapsi saa oikeuden ja velvollisuuden käydä koulua 18-vuotiaaksi asti ja suorittaa toisen asteen tutkinnon. Uudistus astuu voimaan vaiheittain niin, että keväällä 2021 peruskoulunsa päättävät lapset jatkavat koulunkäyntiään maksuttomassa lukiossa tai ammattikoulussa.

Pelastakaa Lapset teki noin kymmenen vuotta vaikuttamistyötä maksuttoman toisen asteen puolesta. Vaikuttamistyössä olivat tärkeitä yhteistyökumppaneita mm. lasten ja nuorten omat järjestöt Lukiolaisten liitto ja Suomen ammattiin opiskelevien liitto sekä kymmenet tuhannet kansalaiset, jotka allekirjoittivat uudistusta vaativan kansalaisaloitteen. Työmme on saatu päätökseen.  Lasten yhdenvertainen mahdollisuus opintojen jatkamiseen lukiossa tai ammattioppilaitoksessa on nyt totta maassamme. Helsingin Pelastakaa Lapset iloitsee merkittävästä lakiuudistuksesta.

—–
Lasten harrastustuet kevätkaudelle on peruttu koronaepidemian vuoksi. Syyskauden hausta ilmoitamme elokuussa.
Toivomme kaikille voimia noudattaa rajoituksia ja näin osallistua estämään koronan leviämistä Helsingissä – kiitos.

Tule mukaan

Liity Helsingin Pelastakaa Lasten jäseneksi. Se on reilu kannanotto lasten ihmisoikeuksien puolesta. Lue Lapsen oikeuksien sopimus; löytyy tuosta ylävalikosta.
Jäsenmaksutuloilla tuemme lasten koulunkäyntiä Helsingissä ja Nepalissa.

Pelastakaa Lapset -lehti pitää sinut hyvin ajan tasalla siitä, mitä lasten maailmassa tapahtuu. Lehden vuosikerta sisältyy jäsenmaksuun. Vuonna 2021 jäsenmaksumme on 29 € ja nuoret (alle 29 v.) 10 €.

Jäsentiedot kerätään asianomaisen Pelastakaa Lasten paikallisyhdistyksen jäsenrekisteriin, jota ylläpidetään Pelastakaa Lapset -liitossa ja tietoja käsitellään siellä. Lisätietoja rekisteristä ja rekisteröidyn oikeudet: Pelastakaa Lasten asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

Liity jäseneksi

Kummiksi kotikaupungin lapsille ja nuorille

Lue lisää

Ota yhteyttä meihin

Helsingin Pelastakaa Lapset:

Toiminnanjohtaja Marja Puhakka, puhelin 044 988 1708.

Sähköposti: helsinki@pelastakaalapset.net (myös pela.helsinki@gmail.com)
Facebook: Helsingin Pelastakaa Lapset ry

Ammatillisissa lastensuojeluasioissa

Sinua palvelee Pelastakaa Lapset ry:n Etelä-Suomen aluetoimisto näissä asioissa:

adoptio, perhehoito, lomakoti-, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta

Puh. 010 843 5000

Yhdistyksemme on Pelastakaa Lapset ry:n jäsenyhdistys

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja eri uskontokuntiin sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, miten lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään.

Vieraile keskusjärjestön sivulla