Sinulla on hieno mahdollisuus seurata, miten lahjoituksesi käytetään ja miten se vaikuttaa lapsen elämään.
Ryhtymällä kummiksi voit kohdentaa lahjoituksesi vähävaraisen perheen lapsen
lukion oppikirjoihin, tietokoneeseen, tutkintomaksuihin, koulumatkoihin tai
ammattikoulussa tarvittaviin työasuihin ja -välineisiin.

Kummimaksu on 700 euroa / vuosi.
Kummiksi voi ryhtyä yksin tai porukan kanssa.

Kummimaksulla varmistetaan toisen asteen opintojen jatkaminen ja loppuun saattaminen.
Jos haluat sitoutua kolmeksi vuodeksi, kummimaksu kohdennetaan opintonsa aloittavalle  lapselle,
ja tukemme jatkuu yo-tutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen asti, jos perheen taloudellinen tilanne ei kohene tuona aikana.

Vuosittain kummi saa raportin opintojen edistymisestä ja kuluista.
Lisää tietoja antaa Marja Puhakka, 044 988 1708; helsinki@pelastakaalapset.net