Lukiokummin avulla ylioppilaaksi

Lukiokummiksi voi ryhtyä yksityinen henkilö, kaveriporukka, yhteisö tai yritys. Kummimaksu on 700 euroa, johon kummi sitoutuu lukuvuodeksi kerrallaan. Uuden lukuvuoden alkaessa tilanne tarkistetaan kummisuhteen osapuolilta. Jos kummi on valmis jatkamaan ja avun tarve lukiolaisella on edelleen suuri, kummisuhde voi jatkua yo-kirjoituksiin asti.

Miten kummimaksu käytetään
Kummimaksulla hankitaan pakollisten lukiokurssien oppikirjat. Kummimaksua voidaan käyttää myös kannettavan hankintaan, koulumatkoihin tai yo-kokeen maksuihin.

Lukiolainen ei saa avustusta itselleen, vaan tilaa tarvittavat oppimateriaalit Helsingin Pelastakaa Lasten kautta. Tällä menettelyllä seurataan luotettavasti avustuksen käyttöä. Ekologisista ja taloudellisesta syistä oppikirjat tilataan ensisijaisesti käytettyinä ja kierrätetään tuen saajien keskuudessa. Yhteistyökumppanimme on Jameran kirjakauppa.

Kummiraportti
Kummi saa jokaisen lukuvuoden päättyessä raportin. Raportissa on avustuksen kuluseuranta ja kurssisuorituksien määrä. Yo-tutkintoa varten on suoritettava 75 kurssia. Lopuksi raportoimme kolmen vuoden kulut ja yo-tutkinnon arvosanat.

Avunsaajat
Kummisuhde muodostetaan nuoren kanssa, jonka perhe elää köyhyysrajan tuntumassa tai sen alapuolella. Etusijalle asetetaan nuoret, joilla perheessä myös vammaisuutta tai pitkään jatkunutta sairautta. Ennen tukisuhteen muodostamista yhdistyksemme edustaja haastattelee huoltajan, ja tukisuhteen aikana tavataan myös lukiolainen.

Kummisuhde

Kummi saa tiedot lukiolaisen perheen tilanteesta, mutta yksityisyyden suojan vuoksi ei henkilötietoja. Myöskään tuen saajalle ei anneta kummin henkilötietoja.

Lisää tietoja toiminnanjohtaja Marja Puhakalta, helsinki@pelastakaalapset.net tai 044 988 1708.

Kummimaksut

Kummimaksu suoritetaan Helsingin Pelastakaa Lapset ry:n pankkitilille
FI02 4405 0010 3547 05 Nooa Säästöpankki
viite 10058