Lukiokummin avulla ylioppilaaksi

Lukiokummiksi voi ryhtyä yksityinen henkilö, kaveriporukka, yhteisö tai yritys. Kummimaksu on 700 euroa, johon kummi sitoutuu lukuvuodeksi kerrallaan. Uuden lukuvuoden alkaessa tilanne tarkistetaan kummisuhteen osapuolilta. Jos kummi on valmis jatkamaan ja avun tarve lukiolaisella on edelleen suuri, kummisuhde voi jatkua yo-kirjoituksiin asti.

Miten kummimaksu käytetään
Kummimaksulla hankitaan pakollisten lukiokurssien oppikirjat ja tarvittaessa myös kannettava tietokone, funktiolaskin ja avustusta voidaan käyttää myös yo-kokeen maksuihin ja koulumatkoihin.
Kurssikirjat maksavat käytettyinäkin n. 15 – 30 euroa. Kannettava n. 300 euroa ja funktiolaskin n. 200 euroa. Ylioppilastutkinnon perusmaksu on 14 euroa ja koekohtainen maksu 28 euroa (kirjoitettava vähintään neljä oppiainetta). Ylioppilastutkinnon hintalappu on reilusti yli 2 000 euroa. Kummimaksuilla katetaan nämä pakolliset kulut kolmen vuoden aikana. Monille tulee lisäksi pakolliset koulumatkakulut (27,40 e/kk/HSL).

Lukiolainen ei saa avustusta itselleen, vaan tilaa tarvittavat oppimateriaalit Helsingin Pelastakaa Lasten kautta. Tällä menettelyllä seurataan helposti avustuksen käyttö. Ekologisista ja taloudellisesta syistä oppikirjat tilataan ensisijaisesti käytettyinä. Yhteistyökumppanimme on Jameran kirjakauppa.

Kummiraportti
Kummi saa lukuvuoden päättyessä raportin lukiolaisen kurssisuorituksista. Ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana kursseja suoritetaan keskimäärin 30 ja viimesenä vuotena n. 15 kurssia. Yo-tutkintoa varten on suoritettava 75 pakollista kurssia kirjoitusten lisäksi.  Kummi saa tiedon myös suoritetusta yo-tutkinnosta. Rapotissa on myös avustuksen  kuluseuranta.

Avunsaajat
Kummisuhde muodostetaan nuoren kanssa, jonka perhe elää köyhyysrajan tuntumassa tai sen alapuolella. Etusijalle asetetaan nuoret, joilla perheessä myös vammaisuutta tai pitkään jatkunutta sairautta. Ennen tukisuhteen muodostamista yhdistyksemme edustaja haastattelee huoltajan, ja tukisuhteen aikana tavataan myös lukiolainen.

Kummi saa tiedot lukiolaisen perheen tilanteesta, mutta yksityisyyden suojan vuoksi henkilötietoja ei annetta.

Lisää tietoja lukiokummiudesta saat yhteyshenkilöltämme Marja Puhakalta, pela.helsinki@gmail.com tai
044 988 1708.