Yhdistyksemme kevätkokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle, kuten toiminnantarkastajat lausunnossaan suosittelivat. Helsingin Pelastakaa Lasten oma pääoma oli 6 328,19 euroa 31.12.2016.

Pelastakaa Lapset ry:n liittokokous  (2016) linjasi järjestön strategiset suuntaviivat vuoteen 2019 asti, jolloin liittokokous kokoontuu seuraavan kerran. Kansalainvälisen Pelastakaa Lasten strategiset viisi toimintateemaa ovat:
1. Lasten suojeleminen 2. Opetus 3. Terveys ja ravitsemus 4. Lapsen oikeuksien hyvä hallinto ja 5. Lapsiköyhyys. Nämä teemat ohjaavat kansallisia Pelastakaa Lapset järjestöjen toimintaa eri puolilla maailmaa paikallisissa, valtakunnalisissa ja kansainvälisissä ohjelmissa ja palveluissa.
Liittovaltuustossa yhdistyksellämme hyvä edustus
Liittovaltuusto on Pelastakaa Lasten keskusjärjestön (=liitto) ylin päättävä elin seuraavaan liittokokokseen asti (2019). Valtuutettuja on 20-30, jotka valitaan liittokokouksessa alueellisesti eri puolilta maata. Yhdistyksemme puheenjohtaja Petri Matero ja hallituksen jäsen Laura Varjokari valittiin varsinaisiksi jäseniksi ja rahastonhoitajamme Sirpa Luukkonen varajäseneksi Valtuuston jäsenenä jatkaa yhdistyksemme sihteeri Marja Puhakka, jonka kausi alkoi jo edellisessä liittokokouksessa. Valtuuston puheenjohtajana jatkaa Päivi Korolainen, joka on Iisalmen Pelastakaa Lasten puheenjohtaja.