Helsingin Pelastakaa Lasten syyskokouksen päätökset:
Vuonna 2020
1. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Petri Matero vv. 2020 – 21
2. Hallituksen jäsenet: Ritva Aumo, Jani Leino, Sirpa Luukkonen, Mirja Makkonen, Johanna Mäkinen ja Heli Rita. Varajäsenet: Laura Varjokari ja Anita Vihervaara.
3. Toiminnantarkastajana Eva Kurman-Munck ja varatilintarkastajana Tarja Taponen
4. Jäsenmaksu 29 euroa, nuorisojäsenet 10 euroa (alle 29 v)
5. Suora toiminta painottuu lasten koulunkäynnin ja harrastusten tukeen. Vaikuttamistoimintamme teemat: lasten oikeus koulunkäyntiin ja terveydenhuollon palveluihin oikea-aikaisesti sekä oikeus väkivallattomaan lapsuutteen.
6. Toimintabudjetti n. 27 000 euroa; koostuu jäsenmaksutuloista, yksityisten henkilöiden ja yritysten lahjoituksista sekä keskusjärjestön avustuksesta.

Syyskokouksemme antoi myös vetoomuksen Helsingin kaupungin päättäjille:
Miten käy köyhien perheiden lapsille?

Helsingin kaupunki varasi tänä vuonna 2 miljoonaa euroa kokeiluun, jolla tarjottiin lukioissa ja ammattikouluissa opintonsa aloittaville maksuttomat oppikirjat. Tulevalle vuodelle tuota varausta ei enää löydykään. Me Helsingin Pelastakaa Lapset ry:ssä olemme todella huolissamme köyhien perheiden lasten puolesta. Miten Helsinki voi taata opiskelujen jatkuvuuden, jos maksuttomat kirjat ja oppimateriaali olivat juuri opiskelujen aloittamisen mahdollistava tekijä? Pahimmassa tapauksessa opinnot voivat keskeytyä jo kevätlukukaudella.
Vetoamme Helsingin kaupungin päättäjiin, että kaupunki jatkaisi kokeilua oppikirjojen maksuttomuudesta lukioissaan ja ammattikouluissaan. Suotavaa olisi, että kokeilu laajenisi myös Helsingin muihin lukioihin ja ammattioppilaitoksiin. Vaikka yksityinen koulu tuo monelle mieleen varakkaiden perheiden lasten opinahjot, todellisuus on täysin toinen. Myös yksityisissä kouluissa opiskelee köyhien perheiden lapsia.

Kokeilun myönteinen vaikutus näkyi toiminnassamme siten, että saimme tänä vuonna aikaisempaa vähemmän avustushakemuksia. Yhdistyksemme hankkii jäsenmaksu- ja lahjoitustuloilla oppikirjoja ja tietokoneita vähävaraisille nuorille, joten tiedämme kokemuksesta, miten pienestä opiskelu voi olla kiinni.

————————

Yhdistyksemme on vastaanottanut 1 400 euron lahjoituksen Arvo Guitars -kitaran nettihuutokaupasta, johon oli saatu nimekkäiltä muusikoilta myös nimmarit. Lahjoitus käytetään lasten taideharrastusten tukeen.

………………………………

Yhdistyksemme on vastaanottanut 3 400 euron lahjoituksen Urheiluopistosäätiöltä. Lahjoitus käytetään vähävaraisten lasten liikuntaharrastusten tukeen.
…………………………….
Yhdistyksemme on vastaanottanut 1 000 euron Hyviä tekoja -palkinnon Nooa Säästöpankilta. Palkintoraha käytetään vähävaraisten nuorten lukiokirjoihin.
………………………………..

Helsingin Pelastakaa Lapset voi sääntöjensä mukaan ottaa vastaan testamentteja ja muita lahjoituksia.

———————-

Pelastakaa Lapset on mielipidekyselyn mukaan luotettava suomalainen avustusjärjestö.
Viestintätoimisto Tekirin luottamuspuntarissa luotettavin suomalainen organisaatio oli Fazer, toisena Yliopiston apteekki ja kolmantena Pelastakaa Lapset ry.
Luottamuspuntari julkaistiin keväällä 2017.