Helsingin Pelastakaa Lasten kevätkokous myönsi vastuuvapauden vuoden 2019 hallitukselle kuultuaan toiminnantarkastajien lausunnon yhdistyksen hallinnoinnista ja varojen hoidosta.

Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2021 on 29 euroa varsinaiset jäsenet ja 10 euroa nuorisojäsenet (alle 29 v.).

Vuonna 2021 puheenjohtajana jatkaa Petri Matero ja hallituksen varsinaisia jäseniä ovat Sirpa Luukkonen, Mirja Makkonen, Heli Rita ja Johanna Mäkinen. Varajäseniä ovat Ritva Aumo, Laura Varjokari, Anita Vihervaara ja Jani Leino. Toiminnantarkastajana on Eva Kurman-Munck.
Toiminnanjohtaja Marja Puhakka on ensisijainen yhteyshenkilö yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa.
Yhteystiedot: puhelin 044 988 1708; helsinki@pelastakaalapset.net

Pidetään yhteyttä

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Koulunkäynti turvattava toisen asteen aloittajille

Helsingin Pelastakaa Lapset ry vetoaa Helsingin päättäjiin, että kaupunki jatkaa maksuttoman toisen asteen kokeilua. Olisi yhteiskunnan kannalta kestävää varmistaa toisella asteella opintojaan jatkavien nuorten matka ilman pysähdystä sosiaalipalveluiden asiakkaaksi.

Koronan aiheuttama poikkeustila ja lomautukset ovat iskeneet köyhiin perheisiin lujasti. Tulevan syksyn noin tuhannen euron investoinnit tietokoneisiin, oppimateriaaleihin ja joissain ammateissa tarvittaviin työasuihin ovat monille jo ruokamenojen kanssa painiville perheille mahdoton yhtälö. Vaikka rahareikiä on tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aiemmin, on budjetointi lasten koulunkäyntiin kansantaloudellisesti viisasta yhteiskuntamme tulevaisuutta ajatellen.

Helsingin Pelastakaa Lapset ry 
Petri Matero, puheenjohtaja 
Marja Puhakka, toiminnanjohtaja 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Olemme saaneet lahjoituksia Eväitä elämälle -ohjelmaan:
Odd Fellow Lastenrahastosäätiön lahjoitus 4 000 euroa. Lahjoituksella tuemme lasten koulunkäyntiä.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Arvo Guitars -kitaran
nettihuutokaupan tuotto 1 410 euroa. Lahjoituksella tuemme lasten taideharrastuksia.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Urheiluopistosäätiön apuraha 3 300 euroa. Apurahalla tuemme lasten liikuntaharrastuksia.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Nooa Säästöpankin Hyviä tekoja -palkinto 1 000 euroa. Palkintorahoilla tuemme lasten koulunkäyntiä.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Linnea Tuuliaisen rahaston apuraha 2 000 euroa. Apurahalla tuemme lasten koulunkäyntiä.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Helsingin Pelastakaa Lapset voi ottaa vastaan testamentteja ja muita lahjoituksia. Yhdistyksen yleis- ja taloushallinnon tarkastaa vuosittain toiminnantarkastaja. Myös Pelastakaa Lasten keskusjärjestöllä on oikeus tarkistaa jäsenyhdistystensä hallintoon ja toimintaan liittyvien asioiden hoito.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Pelastakaa Lapset on mielipidekyselyn mukaan luotettava suomalainen avustusjärjestö.
Viestintätoimisto Tekirin luottamuspuntarissa luotettavin suomalainen organisaatio oli Fazer, toisena Yliopiston apteekki ja kolmantena Pelastakaa Lapset ry.
Luottamuspuntari julkaistiin keväällä 2017.