Helsingin Pelastakaa Lapset ry

Lapsen oikeuksien päivä 20. marraskuuta

Kaikilla lapsilla on oikeus hyvään lapsuuteen ja tulevaisuuteen

Helsingin Pelastakaa Lapset on huolestunut niistä lapsista, jotka eivät saa osakseen riittävää huolenpitoa eivätkä hyvää kohtelua. Nämä lapset ovat tulleet nyt ikävällä tavalla näkyviksi Helsingin katukuvassa ja mediassa.

Haluamme muistuttaa, että Suomi on ratifioinut YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen. Sopimuksen ytimessä on jokaisen lapsen oikeus erityiseen suojeluun, huolenpitoon ja hyvään kohteluun. Sopimuksen ensimmäisessä artiklassa määritellään lapsiksi kaikki alle 18-vuotiaat ihmiset.

Sopimus ei ole julistus, vaan se on sitova sopimus. Erityisesti se sitoo sekä valtion että kuntien päättäjiä ja viranhaltijoita, mutta Lapsen oikeuksien sopimuksen sisältö on myös hyvä eettinen ohje kansalaisille, lasten vanhemmille ja lapsille itselleen. Tällä hetkellä näyttää ikävästi siltä, ettei esimerkiksi lasten mielenterveyspalvelut ja muu kriisiapu ole riittävästi mitoitettu pääkaupunkiseudulla, eikä lasten oikeudet niiltä osin toteudu.

Perjantaina 20. marraskuuta on Lapsen oikeuksien päivä. Suosittelemme sopimukseen perehtymistä tai ainakin sen lukua niin kotona ja koulussa kuin myös kaupungin virastoissa ja palveluyksiköissä. 

14.11.2020
Helsingin Pelastakaa Lapset ry 
Petri Matero, puheenjohtaja
Marja Puhakka, toiminnanjohtaja

 

Tule mukaan

Liity Helsingin Pelastakaa Lasten jäseneksi. Se on reilu kannanotto lasten ihmisoikeuksien puolesta. Lue Lapsen oikeuksien sopimus; löytyy oikeasta ylävalikosta.
Jäsenmaksutuloilla tuemme lasten koulunkäyntiä Helsingissä ja Nepalissa.

Pelastakaa Lapset -lehti pitää sinut hyvin ajan tasalla siitä, mitä lasten maailmassa tapahtuu. Lehden vuosikerta sisältyy jäsenmaksuun. Jäsenmaksu 29 € ja nuoret (alle 29 v.) 10 €.

Jäsentiedot kerätään asianomaisen Pelastakaa Lasten paikallisyhdistyksen jäsenrekisteriin, jota ylläpidetään Pelastakaa Lapset -liitossa ja tietoja käsitellään siellä. Lisätietoja rekisteristä ja rekisteröidyn oikeudet: Pelastakaa Lasten asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

Liity jäseneksi

Kummiksi kotikaupungin lapsille ja nuorille

Lue lisää

Ota yhteyttä meihin

Helsingin Pelastakaa Lapset:

Toiminnanjohtaja Marja Puhakka, puhelin 044 988 1708.

Sähköposti: helsinki@pelastakaalapset.net (myös pela.helsinki@gmail.com)
Facebook: Helsingin Pelastakaa Lapset ry

Ammatillisissa lastensuojeluasioissa

Sinua palvelee Pelastakaa Lapset ry:n Etelä-Suomen aluetoimisto näissä asioissa:

adoptio, perhehoito, lomakoti-, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta

Puh. 010 843 5000

Yhdistyksemme on Pelastakaa Lapset ry:n jäsenyhdistys

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja eri uskontokuntiin sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, miten lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään.

Vieraile keskusjärjestön sivulla