Helsingin Pelastakaa Lapset ry

Eväitä Elämälle -ohjelmalla tukea koulunkäyntiin ja harrastuksiin

Lahjoittajalle:
Lahjoittaja voi kohdentaa tuen koulunkäynti- tai harrastuskuluihin.

Voit ryhtyä lukio/amis -kummiksi, jolloin lahjoituksen kohde on sama 1 -3 vuotta ja päättyy, kun yo-tutkinto tai perustutkinto ammattiin on suoritettu.
Kummi saa vuosittain raportin opintojen edistymisestä ja kuluista, jotka muodostuvat mm. oppikirjoista, tietokoneesta ja koulumatkoista. Kummimaksu on 700 euroa /lukuvuosi.
Kummisuhteen kumpikaan osapuoli ei saa henkilötietoja yksityisyyden suojan vuoksi.
Lahjoituksia voi kohdentaa myös lasten liikunta- tai taideharrastuksiin.

Tuen hakijoille:
Harrastustuet kevätkaudelle on  myönnetty ja hakuaika on päättynyt.
Seuraava haku on elokuussa syyskauden kausimaksuihin.
Lasten harrastusmaksuihin voi hakea avustusta Helsingin kaupungilta ehkäisevänä tai täydentävänä toimeentulotukena.
Tutustu myös Helsingin kaupungin laajaan harrastusten tarjontaan, joissa kausimaksut ovat edullisia.

Tuen hakeminen ammattikoulun ja lukion oppimateriaaleihin on heinäkuussa, kun yhteishaun tulokset ovat selvillä.

Tule mukaan

Liity Helsingin Pelastakaa Lasten jäseneksi. Se on reilu kannanotto lasten oikeuksien puolesta. Lue Lapsen oikeuksien sopimus; löytyy tuosta oikeasta ylävalikosta.
Jäsenmaksutuloilla tuemme lasten koulunkäyntiä Helsingissä ja Nepalissa.

Pelastakaa Lapset -lehti pitää sinut hyvin ajan tasalla siitä, mitä lasten maailmassa tapahtuu. Lehden vuosikerta sisältyy jäsenmaksuun. Jäsenmaksu 29 € ja nuoret (alle 29 v.) 10 €.

Jäsentiedot kerätään asianomaisen Pelastakaa Lasten paikallisyhdistyksen jäsenrekisteriin, jota ylläpidetään Pelastakaa Lapset -liitossa ja tietoja käsitellään siellä. Lisätietoja rekisteristä ja rekisteröidyn oikeudet: Pelastakaa Lasten asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

Liity jäseneksi

Tue Stadin lapsia ja nuoria!

Yhdistyksemme voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sääntöjensä mukaisesti.

Apusi tulee lähelle ja menee nopeasti perille.

 

Lue lisää

Ota yhteyttä meihin

Helsingin Pelastakaa Lapset:

sihteeri Marja Puhakka, puhelin 044 988 1708.

Sähköposti: helsinki@pelastakaalapset.net (myös pela.helsinki@gmail.com)
Facebook: Helsingin Pelastakaa Lapset ry

Ammatillisissa lastensuojeluasioissa

Sinua palvelee Pelastakaa Lapset ry:n Etelä-Suomen aluetoimisto näissä asioissa:

adoptio, perhehoito. lomakoti-, tukiperhe-, tukihenkilötoiminta

Puh. 010 843 5000

Yhdistyksemme on Pelastakaa Lapset ry:n jäsenyhdistys

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja eri uskontokuntiin sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa,miten lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään.

Vieraile keskusjärjestön sivulla